Rekisterinpitäjä

Kuljetus Heikkilä Oy
Y-tunnus 2484953-5
Kotipaikka Janakkala
Puhelin 0400 845 084
Sähköposti kuljetus@heikkilaoy.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Ari Heikkilä
Puhelin 0400 845 084
Sähköposti kuljetus@heikkilaoy.fi

Henkilörekisterin nimi

Kuljetus Heikkilä Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuljetus Heikkilä Oy asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä sekä tiedottaminen.

Kuljetus Heikkilä Oy uutiskirjeen tilaajien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän uutiskirjeiden lähettäminen tilanneille henkilöille.

Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä kuljetus@heikkilaoy.fi tai sähköpostiviestissä olevan linkin kautta.

Rekisteröitävät tiedot

Kuljetus Heikkilä Oy asiakasrekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

  • henkilön nimi
  • yrityksen nimi
  • yhteyshenkilön nimi
  • katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
  • y-tunnus
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Kuljetus Heikkilä Oy asiakasrekisterin tietolähteenä toimii asiakkaan kertomat tiedot rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä.

Kuljetus Heikkilä Oy:n uutiskirjeen tilaajien tietolähteenä toimii Kuljetus Heikkilä Oy asiakasrekisteri ja henkilön itse antamat tiedot rekisterinpitäjän kotisivuilla olevalla liittymislomakkeella.

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua tiedottamisessa ja uutiskirjeiden lähettämisessä. MailChimpille siirretään asiakasrekisteristä henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lue lisää MailChimpin sivuilta.

Rekisterin suojaus

Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Kuljetus Heikkilä Oy tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden käyttö

Kuljetus Heikkilä Oy käyttää sivustollaan evästeitä.